REGAN VEST grundplan

REGAN VEST grundplan

- 5.500 kvadratmeter

- 60 meter under jorden

- 232 rum

- Kan rumme 350 personer

- Opført 1963 - 1968.

- Klar i 1969. 


Tegningen viser anlæggets udformning.

De enkelte dele af anlægget er nummereret og benævnes som angivet nedenfor:

1. Huset ved vejen

2. Indgangspartiet (Bygværk A)

3. Reflektor

4. Tunnel I

5. Tunnel II (Nødtunnel)

6. Bygværk B

7. Primær nødudgang

8. To udstødningstårne

9. Maskinrum (Bygværk C)

10. Knudepunktet

11. Bygværk D

12. Ring I i to etager

13. Centraltunnel

14. Ring II i to etager

15. Ventilationsrum (Bygværk E)

16. Reserveindsugningsskakt/

nødudgang (”raketten”)

17. Hovedindsugningsskakt/

nødudgang (lodrette trin)

18. Helikopterlandingsplads


REGAN VEST ligger ved Røde Møllevej 22, 9520 Skørping (afsløret for første gang i den ucensurede udgave af bogen (3. udgave)). 

Se placeringen på krak


Udstiling om Den kolde krig og REGAN VEST i Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping.

Se placering på krak

Affotografering fra bogen der viser de 232 rum:

Ses vi på Facebook?

Kontakt altid gerne forfatterne med forespørgsler eller spørgsmål. Vi vil også meget gerne høre fra dig hvis du har arbejdet med REGAN VEST:

forfatterne@reganvest.dk eller 23 29 74 01


Følg den spændende debat på Facebook om REGAN VEST.

Vi er mere end 8.000 medlemmer og vil gerne have dig med.


Copyright @ All Rights Reserved